Bảo uyên The Voice nhái concept Blackpink

Công ty dreamer chắc hẳn là cty bẩn trong cty giải trí ở Vn rồi nhie???, copy hêgs lan nay đến lần khác , có dị k zậy má , Mina copy y Roise chừ Bảo Uyên copy y Lisa Pink Venom , nhục tẩy chayyyyyyy

Comments : 2

  1. blink
    15-09-2022 21:06:24

    nhỏ này hồi trước thi the voice team c Myta, cũng có giọng mà bây giờ làm điên khùng quá

  2. Admin Lời Tâm Sự
    14-09-2022 23:08:02

    Nói showbiz nhiều rác thì lại tự ái nhỉ, riêng Admin cũng không ưa cái này

Bạn muốn bình luận về bài viết này