càng lớn càng cô đơn

  • By Alone
  • 09-12-2022 22:25:44

giá như mở lòng hơn 1chút

gia như xinh đẹp hơn 1chut

co lẽ bây giờ đã có 1 bờ vai cho mùa đông này rồi

co len nua tui oi
 

Comments : 0

Bạn muốn bình luận về bài viết này